Kontingent

Vi tar inn kontingent for ett kalenderår av gangen. Kontingenten for 2017 er på 450,- kroner. KFUK-KFUM står for utsendelsen av kontingentfakturaer for oss (se under).

Kontingentfakturaene sendes ut i bolker, slik at det kan ta noe tid fra innmelding til du mottar kontingentkravet. Ta gjerne kontakt med oss om du synes det tar for lang tid.

Barnekorene er tilknyttet Norges KFUK-KFUM og medlemskapet hos oss innebærer et medlemskap i KFUK-KFUM. KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet den verdensvide YMCA- og YWCA-bevegelsen. Kontingenten inkluderer medlemskapet i Norges KFUK-KFUM. Barnekorene mottar også offentlig støtte gjennom medlemskapet i KFUK-KFUM, hvilket bidrar til at vi kan holde kontingent og deltakerbetaling på et minimum. Mye av materialet vi bruker er også utviklet av KFUK-KFUM.