Foreldrebidrag

Som forelder/ foresatte kan du/dere velge mellom ulike oppgaver: ordne til eller rydde opp i forbindelse med familiemiddagene, stille opp i forbindelse med overnatting, konserter eller andre arrangementer. Vi ønsker at alle er med og bidrar, det er bare slik vi kan få koret til å fungere.

Foreldregruppe
Organisering utenom øvelsene er det en foreldregruppe på 3-4 medlemmer som står for. Jobben deles vennskapelig mellom medlemmene, så det er ikke all verdens arbeid. Vi trenger 2 nye medlemmer for koråret 2016/17. Ta kontakt dersom du kunne tenke deg å bidra her!

Ta gjerne også kontakt med foreldregruppen dersom du har forslag til koret som du ikke ønsker å ta direkte med korlederne.