Info på e-post

For å få info fra korene på e-post må du registrere e-postadressen din under (alternativt rett til høyre for denne teksten —>).

NB! Dette må ikke forveksles med innmelding av barnet, da disse systemene dessverre ikke snakker sammen.